Actueel

Nieuwsbrieven april 2020

In april 2020 zijn er weer nieuwsbrieven verstuurd vanuit het Informatiepunt Chroom-6. In deze nieuwsbrieven leest u onder meer over de resultaten van het onderzoek naar CARC (chemical agent resistant coating) op de POMS-locaties van Defensie en enkele aanvullende...

Lees meer

Onderzoeksresultaten RIVM 6 april openbaar gemaakt

Na het eerdere uitstel vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus, worden de verschillende onderzoeksresultaten van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) nu maandag 6 april 2020 openbaar gemaakt. Het gaat hierbij om de resultaten van het...

Lees meer

Geplande voorlichtingsbijeenkomsten schuiven op vanwege corona

In februari hebben medewerkers, oud-medewerkers van de POMS-locaties en nabestaanden een uitnodiging van de staatssecretaris van Defensie ontvangen. Hiermee nodigde zij hen uit voor de presentatie van onderzoeksresultaten van het RIVM en voor een inloopkantine op 25...

Lees meer

Informatiestatuut Chroom-6 en CARC Defensie

Het CAOP heeft van Defensie de opdracht gekregen om het Informatiepunt in te richten en om het proces van informatieverzameling vorm te geven. Het Informatiepunt verzamelt de noodzakelijke informatie, beheert die en verstrekt die zo nodig aan het RIVM en andere...

Lees meer

Verslag SZW-bijeenkomst Veilig Werken met [Chroom-6]

'Chroom-6 zullen we de komende tientallen jaren nog tegenkomen bij onderhouds- en sloopwerkzaamheden. Hoe zorgen we ervoor dat er vanaf vandaag veilig wordt gewerkt met chroom-6?' Op de bijeenkomst Veilig Werken met [Chroom-6], een initiatief van het ministerie van...

Lees meer

Nieuwsbrieven november 2019

In november zijn er weer nieuwsbrieven verstuurd vanuit het Informatiepunt Chroom-6 over POMS- en over overige locaties. Daarin komen onderwerpen aan bod, zoals 'Vervolgonderzoek CARC: resultaten 2020 openbaar' en 'Coulanceregeling chroom-6 aangepast'. Ook staan er...

Lees meer

Voortgangsbrief chroom-6 aan de Tweede Kamer

In deze brief informeert minister Bruins (VWS) de Tweede Kamer over de voortgang van de aangekondigde maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan chroom-6. Hij doet dat mede namens onder andere de staatssecretaris van Defensie. De brief...

Lees meer

Tweede Kameroverleg op 9 april

Op 9 april is er in de middag een algemeen overleg (een VAO) over 'Personeel Defensie' en 'Chroom-6 Defensie' in de Tweede Kamer. Zie hiervoor de website van de Tweede Kamer.

Lees meer

Nieuwsbrieven april 2019

In april zijn nieuwsbrieven verstuurd vanuit het Informatiepunt Chroom-6 over POMS- en niet-POMS-locaties. Daarin komen onderwerpen aan bod, zoals aanvullende maatregelen van Defensie inzake onderzoek en regeling chroom-6 en vergoeding eigen risico bij preventief...

Lees meer

Verslag AO over ‘Personeel Defensie’ van 4 april 2019

In het verslag van het Algemeen Overleg over ‘Personeel Defensie’ op 12 maart 2019 komen veel thema’s aan de orde en diverse Kamerbrieven. Wat betreft Chroom-6 gaat het verslag onder andere over de Kamerbrief van 4 december over de terugdringing van het toepassen van...

Lees meer

Tweede Kamer-overleg op 12 maart

Op 12 maart is er een algemeen overleg over een verslag (VAO) over Chroom-6 Defensie in de Tweede Kamer.Lees er meer over op de website van de Tweede Kamer.Zie ook het verslag van het AO Chroom-6 Defensie van november 2018.

Lees meer

Kamerbrief Toezeggingen AO chroom-6 november 2018

Brief van staatssecretaris Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer over Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg chroom-6 van 7 november jl.  De brief gaat in op zeven punten waaronder rijksbrede ontwikkelingen, vervolgonderzoek  RIVM en nazorg voor (oud-)...

Lees meer

Kamerbrief Werkagenda chroom-6

Brief van minister Bruins (VWS) aan de Tweede Kamer over de Werkagenda chroom-6. De brief maakt duidelijk op welke wijze het kabinet het vraagstuk van chroom-6 aanpakt. Ook staat erin welke onderzoeken er lopen naar chroom-6 en wanneer de Tweede Kamer daarover wordt...

Lees meer

Petitie voor betere schadevergoeding slachtoffers chroom-6

Oud-werknemers van de voormalige POMS-locaties, die ziek werden door het onbeschermd werken met chroom-6 in verf, zijn een internetpetitie gestart. Daarmee willen zij Defensie oproepen om met ‘stevige verbeteringen te komen op de schadevergoeding voor...

Lees meer

Actuele informatie

Resultaten RIVM-onderzoek CARC en aanvullende onderzoeken bekend [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Onderzoeksresultaten RIVM 6 april openbaar gemaakt [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Nieuwsbrieven april 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.