logo

Chroom-6 en Carc

Chroom-6 en CARC

Chroomhoudende verf bevat de metaalverbinding chroom-6. Chroom-6 wordt toegevoegd aan verf, omdat het onder andere metalen oppervlakten tegen roest en aanslag (corrosie) beschermt. Het RIVM onderzoekt de samenstelling van chroomhoudende verf en wat het gebruik hiervan betekent voor de gezondheid van (ex-)medewerkers van Defensie.
In een animatievideo licht het RIVM toe wat er in het algemeen in de wetenschap bekend is over chroom-6. Ook wordt getoond hoe chroom-6 in het lichaam terecht kan komen en wat er dan gebeurt.

Over Chemical Agent Resistant Coating (CARC) is nog niet veel bekend, noch in de wetenschap als voor de situatie bij Defensie. Zodra meer bekend is over CARC en de situatie bij Defensie, zal het RIVM hierover informatie publiceren.
Het RIVM licht in een animatievideo over carctoe wat Chemical Agent Resistant Coating (CARC) is. Ook wordt ingegaan op hoe het in het lichaam terecht kan komen.