Chroom-6 onderzoek POMS-locaties

Wat is de status van het CARC-onderzoek op de POMS-locaties?

Binnen het CARC-onderzoek (Chemical Agent Resistant Coating) op de POMS-locaties van Defensie, is het RIVM nu bezig met onderzoek naar de stof HDI (hexamethyleen diisocyanaat).

HDI is één van de ingrediënten in CARC. Van HDI is bekend dat dit schadelijk voor de gezondheid kan zijn. De Paritaire Commissie, die is ingesteld om het onderzoek aan te sturen, heeft daarom besloten dat de stof HDI, en de effecten daarvan op de gezondheid, moeten worden onderzocht door het RIVM.

In het onderzoek zijn de eigenschappen van HDI in kaart gebracht. Daarna is een lijst opgesteld van ziekten die HDI kan veroorzaken. Op dit moment wordt voor elk van de functies op de POMS-locaties het risico op deze ziekten door blootstelling aan HDI beoordeeld. De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek in het eerste kwartaal van 2020 openbaar gemaakt zullen worden.

Waar kan ik terecht met vragen over het onderzoek?

Als u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG

Chroom-6 onderzoek POMS-locaties

Het chroom-6 onderzoek op de POMS-locaties van Defensie is in juni 2018 afgerond. Samen met de resultaten werd toen ook de opgestelde regeling voor oud-POMS-medewerkers gepresenteerd.

LEES MEER

Chroom-6 onderzoek alle Defensielocaties

Het RIVM is na afronding van het chroom-6 onderzoek op de POMS-locaties aansluitend begonnen met het onderzoek dat betrekking heeft op alle Defensielocaties.

LEES MEER

Actuele informatie

Onderzoeksresultaten RIVM 6 april openbaar gemaakt [...]

Geplande voorlichtingsbijeenkomsten schuiven op vanwege corona [...]

Informatiestatuut Chroom-6 en CARC Defensie [...]

Verslag SZW-bijeenkomst Veilig Werken met [Chroom-6] [...]

Voortgangsbrief chroom-6 aan de Tweede Kamer [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Nieuwsbrieven april 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.