Chroom-6 onderzoek alle Defensielocaties

Wat is de status van het chroom-6 onderzoek op alle (niet-POMS) Defensielocaties?

Het RIVM is na afronding van het chroom-6 onderzoek op de POMS-locaties aansluitend begonnen met het onderzoek dat betrekking heeft op alle Defensielocaties.

Om op hoofdlijnen een beeld te krijgen over de ontwikkeling van de arbozorg vanaf de 70’er jaren tot nu toe, zijn er verkennende gesprekken gevoerd met diverse (oud-)medewerkers van de verschillende Defensieonderdelen. Deze informatie is gebruikt voor het bepalen van de vervolgstappen voor de niet-POMS locaties.

Vervolgens is er gewerkt aan een online vragenlijst, om een beeld te krijgen van de blootstelling aan chroom-6 op de Defensielocaties. Een vragenlijst is een manier om veel onderzoeksresultaten in relatief korte tijd te verkrijgen. Deze werkwijze is mogelijk, omdat het RIVM al veel heeft geleerd van het POMS-onderzoek en deze kennis gebruikt bij dit vervolgonderzoek.

Het onderzoek is erop gericht om eind 2020 zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven.

Meedoen onderzoek

Er is een oproep gedaan onder (oud-)medewerkers om aan dit onderzoek mee te doen en de vragenlijst in te vullen. Wilt u nog meedoen? Dat kan vooralsnog tot 15 mei 2020, via het Informatiepunt Chroom-6.

DOE MEE

Waar kan ik terecht met vragen over het onderzoek?

Als u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG

CARC-onderzoek POMS-locaties

Binnen het CARC-onderzoek op de POMS-locaties van Defensie, is het RIVM nu bezig met onderzoek naar de stof HDI (hexamethyleen diisocyanaat).

LEES MEER

Chroom-6 onderzoek POMS-locaties

Het chroom-6 onderzoek op de POMS-locaties van Defensie is in juni 2018 afgerond. Samen met de resultaten werd toen ook de opgestelde regeling voor oud-POMS-medewerkers gepresenteerd.

LEES MEER

Actuele informatie

Onderzoeksresultaten RIVM 6 april openbaar gemaakt [...]

Geplande voorlichtingsbijeenkomsten schuiven op vanwege corona [...]

Informatiestatuut Chroom-6 en CARC Defensie [...]

Verslag SZW-bijeenkomst Veilig Werken met [Chroom-6] [...]

Voortgangsbrief chroom-6 aan de Tweede Kamer [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Nieuwsbrieven april 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.