logo

CAOP

CAOP – Informatiepunt chroom-6

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP is een onafhankelijke stichting onder toezicht van de sociale partners.  Voor de chroom-6- en CARC-problematiek bij Defensie heeft het CAOP het informatiepunt ingesteld. Hier kan men zich registreren voor het onderzoek.

Het Informatiepunt verzamelt de noodzakelijke informatie, beheert die en verstrekt die zo nodig aan het RIVM en andere onderzoekers. Voor deze werkzaamheden is een informatiestatuut opgesteld. Het Informatiestatuut heeft drie doelen:

  1. Derden inzicht geven in de wijze van gebruik en beheer van informatie.
  2. De informatiestromen beschrijven.
  3. De kaders schetsen voor de omgang met de (vaak vertrouwelijke) informatie.

 

Het informatiepunt werkt in opdracht van de Paritaire commissie.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze site of wat u hierop leest? Neemt u dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6 & CARC bij het CAOP.

• Telefoon: (070) 376 54 76 – van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur
• E-mail: infoc6&carc@caop.nl
• Postadres:
CAOP/Ondersteuningsteam C6&CARC
Postbus 556
2501 CN  Den Haag