logo

Defensie

Defensie

‘Defensie’ wil zeggen het ministerie of de minister van Defensie als werkgever. De minister van Defensie heeft de RIVM  opdracht gegeven voor het historisch-wetenschappelijke onderzoek. Ook heeft de minister de coulanceregeling ingesteld voor de mensen die nu ernstig ziek zijn.

CEAG

CEAG staat voor Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid. Dit is een onderdeel van de Defensie Gezondheids Organisatie (DGO). Het CEAG is de onafhankelijke, interne Arbodienst van Defensie. Het CEAG heeft een onderzoek begeleid naar de wijze waarop Defensie met chroom-6-houdende verven is omgegaan (Rapportage Quick Scan chroom(VI) Defensie). Het CEAG organiseert ook de geneeskundige onderzoeken voor (ex-)defensiepersoneel dat zich ongerust maakt over de gezondheid. Zij krijgen hiervoor een gesprek met een arbo-arts.

Taskforce

De Taskforce Chroom-6 & CARC is een onderdeel van Defensie dat speciaal is ingesteld voor het onderzoek. De taskforce zorgt ervoor dat alle documenten over chroom-6 en CARC worden opgespoord, ontsloten en gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.