logo

GGD

GGD

Het ministerie van Defensie heeft de GGD Zuid Limburg, GGD Drenthe, GGD Twente en GGD Groningen gevraagd om onderzoek te doen naar de actuele situatie op de voormalige POMS-sites, voormalige Amerikaanse opslagplaatsen in Nederland. De GGD’en beoordelen of er gezondheidsrisico’s zijn voor de huidige en toekomstige werknemers voor het gehele terrein en alle gebouwen in relatie tot de aanwezige milieuaspecten. Voor meer informatie over de GGD’en kunt u kijken op:

http://www.ggdzl.nl/

https://www.ggddrenthe.nl/

http://www.ggdtwente.nl/

http://ggd.groningen.nl/