logo

RIVM

RIVM

RIVM staat voor Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM bevordert de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu.

Het ministerie van Defensie heeft aan het RIVM gevraagd om te onderzoeken op welke wijze en in welke mate (ex-)medewerkers zijn blootgesteld aan chroom-6 of CARC en wat dit betekent voor hun gezondheid. Het RIVM co├Ârdineert daarom het ‘Onderzoek naar blootstelling aan chroomhoudende verf en/of CARC bij Defensie en het effect op de gezondheid van (ex-)medewerkers’.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van het RIVM.