Welke regelingen zijn er om een vergoeding te kunnen krijgen?

Er zijn 2 regelingen waarmee u mogelijk een vergoeding kunt krijgen:

  • De Uitkeringsregeling Chroom-6
  • De Coulanceregeling Chroom-6

De Uitkeringsregeling staat op dit moment alleen open voor betrokkenen van het onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) naar chroom-6 op de POMS-locaties (of hun nabestaanden), dat al is afgerond. Het RIVM is ook klaar met het onderzoek naar CARC (chemical agent resistant coating) op de POMS-locaties. Defensie werkt nog aan een regeling hiervoor, samen met de vakbonden. Het vervolgonderzoek van het RIVM naar het gebruik van chroom-6 op alle (niet-POMS) Defensielocaties loopt nog. Tot de resultaten van dit onderzoek op alle locaties bekend zijn (naar verwachting in 2020), blijft hiervoor de Coulanceregeling bestaan. Zie voor meer informatie over het complete onderzoek van het RIMV de pagina ‘Het onderzoek’.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom en dien ik een aanvraag in?

Om aanspraak te kunnen maken op 1 van de regelingen en een vergoeding, gelden bepaalde voorwaarden. Zo moet er een aanwijzing zijn dat de ziekte kan zijn veroorzaakt door werken met chroom-6. Het ABP voert de regelingen namens Defensie uit, zij doen de beoordeling of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Voor meer informatie over de regelingen, waaronder de voorwaarden en hoe u ze kunt aanvragen, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid:

Wat als de vergoeding vanuit de regelingen niet genoeg is om mijn schade te dekken?

Als er meer materiële of immateriële schade (smartengeld) is, dan kunt u naast de Uitkerings- of Coulanceregeling een letselschadeclaim indienen. Daarmee kunt u mogelijk een aanvullende schadevergoeding krijgen. Dit kan bij het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening van het ministerie van Defensie: Ministerie van Defensie, DOSCO/DPOD/Juridische Dienstverlening t.a.v. Afdeling claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht.

Een letselschadeclaim wordt op individuele basis beoordeeld. Zo’n beoordeling vereist zorgvuldigheid en specifieke deskundigheid en kan pas worden afgerond nadat er volledige duidelijkheid is over de medische situatie en de schadeposten. Er is veel informatie nodig om de schade te beoordelen en te bepalen of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding. U kunt helpen door de relevante stukken vlot op te sturen, via uw belangenbehartiger.

Overigens betekent het indienen van een letselschadeclaim niet direct dat er een rechter bij betrokken wordt. De meeste zaken worden in goed onderling overleg overeengekomen. U wordt bij het indienen van een claim wel altijd geadviseerd u bij te laten staan door uw vakbond, rechtsbijstandsverzekeraar of door een belangenbehartiger. Ook kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6.

Waar kan ik terecht met vragen?

Over zowel de Uitkeringsregeling als de Coulanceregeling staat op de website van de Rijksoverheid een uitgebreid overzicht met veelgestelde vragen:

U kunt altijd contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6. Hier wordt u indien mogelijk direct geholpen of anders doorverwezen naar de juiste partij om uw vraag te beantwoorden.

Actuele informatie

Resultaten onderzoek chroom-6 op alle Defensielocaties later openbaar gemaakt [...]

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Resultaten RIVM-onderzoek CARC en aanvullende onderzoeken bekend [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Nieuwsbrieven april 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG