logo

Registratie

Registratie

Het informatiepunt Chroom-6 & CARC registreert meldingen over het werken met chroom-6 bij Defensie. De meldingen werden eerst vooral gedaan door oud-defensiepersoneel. Mensen meldden zich met klachten over hun gezondheid. Ze vermoedden dat die klachten waren ontstaan doordat ze met chroom-6 hadden gewerkt bij Defensie.

Defensiepersoneel en anderen

De registratie is niet beperkt tot voormalig defensiepersoneel met gezondheidsklachten. Ook nabestaanden hebben zich gemeld. Later kwamen er meldingen bij van personeel dat nog steeds in dienst is van Defensie. Ook meldden zich mensen die niet ziek waren, maar bezorgd. Zij hadden bij Defensie met chroom-6 gewerkt en vreesden alsnog ziek te worden.
Personen, die voor Defensie hebben gewerkt als uitzendkracht, zzp-er of werknemer van een bedrijf, kunnen zich ook melden en registreren. Hun vragen worden meegenomen in het onderzoek en zij worden dan op de hoogte gehouden over het onderzoek.

Alle Defensie-onderdelen

De meldingen zijn afkomstig van alle vier Defensie-onderdelen: marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee. En ook van verschillende locaties, waaronder die van de Prepositioned Organizational Material Storage (POMS), voormalige Amerikaanse opslagplaatsen in Nederland. Op deze POMS-locaties werd ook aan militair materiaal van bondgenoten gewerkt.

Belangrijke informatiebron

Het onderzoek naar het gebruik van chroom-6 en CARC bij Defensie, doet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De registratie bij het informatiepunt is een belangrijke bron voor het RIVM. In de registratie zitten de gegevens van melders.
Ook alle documenten over chroom-6 die Defensie in de eigen archieven heeft, worden meegenomen in het onderzoek. Deze documenten maakt Defensie voor iedereen toegankelijk via Rijksoverheid.nl.

Tot medio april 2015 konden mensen zich bij het ABP-zorgloket registreren. De gegevens die het ABP-zorgloket heeft geregistreerd, zijn overgedragen aan het CAOP.

Registratie

Personen die zich willen registreren kunnen contact op nemen met het informatiepunt chroom-6. Hun vragen worden dan meegenomen in het onderzoek en zij worden op de hoogte gehouden over het onderzoek.

  • Telefoon: (070) 376 54 76 – van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur
  • E-mail: infoc6&carc@caop.nl
  • Postadres:
    CAOP/Ondersteuningsteam C6&CARC
    Postbus 556
    2501 CN Den Haag