Zorgen over gezondheid

Ik maak me zorgen over mijn gezondheid, waar kan ik terecht?

Bent u (nog) niet ziek, maar bent u wel blootgesteld aan chroom-6 en maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Neem dan contact op met uw huisarts of, als u militair bent, militair huisarts. Uw (militair) huisarts bepaalt of er vervolgonderzoek nodig is naar een ziekte of aandoening, die gerelateerd kan zijn aan het werken met chroom-6.

Kan ik bij aanvullend medisch onderzoek mijn verplicht eigen risico vergoed krijgen?

Als u op een POMS-locatie heeft gewerkt en door een (huis)arts wordt doorverwezen naar een specialist voor onderzoek naar chroom-6 gerelateerde aandoeningen, dan kunt u het verplicht eigen risico terugvragen dat met deze onderzoeken samenhangt. De staatssecretaris van Defensie, heeft dit als tijdelijke maatregel besloten in afwachting van nader onderzoek en advies over mogelijk andere passende maatregelen voor POMS-medewerkers. Het gaat dan om aanvullend onderzoek naar de volgende ziekten en aandoeningen:

  • Longkanker, neuskanker, neusbijholtekanker en maagkanker
  • Chroom-6 gerelateerd allergisch contacteczeem
  • Chroom-6 gerelateerde allergische astma en –rhinitis
  • COPD, longfibrose, niet-immunologisch (irritatief)beroepsastma
  • Perforatie neustussenschot door chroomzweren

Wat zijn de voorwaarden om voor deze vergoeding in aanmerking te komen?

  • U moet op een POMS-locaties hebben gewerkt (de voormalige Amerikaanse opslagplaatsen bij Defensie).
  • Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de voorwaarden omtrent functie en duur van de blootstelling, die ook gelden voor het ontvangen van de Uitkeringsregeling Chroom-6.
  • Ook wordt bij het bepalen of onderzoek nodig is bijvoorbeeld rekening gehouden met de tijd die verstreken is sinds de laatste blootstelling.
  • Bovendien geldt dat het onderzoek waarvoor u wordt doorverwezen, gericht is op een van de eerdergenoemde ziektes of aandoeningen (zie voorgaande vraag).

Om er zeker van te zijn dat het eigen risico wordt vergoed, kunt u het beste vóórdat u het aanvullend onderzoek ondergaat, bij het ABP navragen of u in aanmerking komt. Hoe u dat doet, leest u bij de volgende vraag.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom en vraag ik de vergoeding aan?

Bent u oud-medewerker van een POMS-locatie en wilt u weten of u in aanmerking komt voor de vergoeding van het verplicht eigen risico en wilt u dit aanvragen? Neem dan contact op met het ABP (de uitvoerder van de regeling):

Het ABP stuurt u dan een aanvraagformulier toe. Het ABP geeft hierbij aan welke bijlagen/documenten u als bewijslast moet toevoegen. Het kan zijn dat u een machtiging moet ondertekenen, zodat het ABP medische informatie kan opvragen. Het ABP gaat vervolgens na of u aan de voorwaarden voldoet.

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

Als u er niet uitkomt kunt u altijd contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6. Hier wordt u indien mogelijk direct geholpen of anders doorverwezen naar de juiste partij om uw vraag te beantwoorden.

Beantwoording vragen, begeleiding & ondersteuning

Het Informatiepunt Chroom-6 dat Defensie heeft ingericht is hét loket voor de nazorg rondom chroom-6. Of het gaat om de beantwoording van vragen, begeleiding of ondersteuning, het Informatiepunt staat voor iedereen klaar.

LEES MEER

Op de hoogte blijven & meldpunt chroom-6

Wilt u graag op de hoogte blijven over het onderzoek? Of bent u op zoek naar een meldpunt om een melding doen over uw werksituatie? In beide gevallen kunt u terecht bij het Informatiepunt Chroom-6.

NAAR OP DE HOOGTE BLIJVEN

Actuele informatie

Onderzoeksresultaten RIVM 6 april openbaar gemaakt [...]

Geplande voorlichtingsbijeenkomsten schuiven op vanwege corona [...]

Informatiestatuut Chroom-6 en CARC Defensie [...]

Verslag SZW-bijeenkomst Veilig Werken met [Chroom-6] [...]

Voortgangsbrief chroom-6 aan de Tweede Kamer [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Nieuwsbrieven april 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG