logo

ABP

ABP en coulanceregeling

ABP staat voor Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het ABP is het pensioenfonds voor Overheids- en Onderwijspersoneel, dus ook voor de medewerkers van Defensie. Voor de chroom-6- en CARC-problematiek voert het ABP de coulanceregeling uit.

Coulanceregeling

Op 1 maart 2015 is de zogenaamde coulanceregeling ingegaan. Defensie heeft deze regeling opgesteld, samen met de vakbonden.

Niet in onzekerheid

Het duurt lang voordat het onderzoek naar het werken met onder meer chroom-6 resultaat oplevert. Daarom heeft Defensie samen met de vakbonden deze regeling opgesteld. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert vindt het belangrijk dat (voormalig) werknemers in een moeilijke situatie niet onnodig lang in onzekerheid zitten.

Tegemoetkoming

De regeling geeft de betrokken (voormalig) werknemers alvast een financiƫle tegemoetkoming. Later volgt dan een eventuele resterende schadevergoeding. In aanvulling op de tegemoetkoming kunnen de (voormalig) werknemers ook ondersteuning krijgen.

Hoe hoog de tegemoetkoming is, wordt bepaald op basis van de ernst van de aandoening. Het bedrag varieert van 3.000 tot maximaal 15.000 euro voor ernstig zieken. Er moeten dan wel sterke aanwijzingen zijn dat werken met chroom-6 de ziekte kan hebben veroorzaakt. De ziekten in deze regeling staan in een advies van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Onderzoek

De regeling betekent niet dat Defensie aansprakelijk is. Daarover kan de minister pas praten als het onafhankelijke onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) klaar is.

Contact over de regeling

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) handelt de tegemoetkoming af. Denkt u er gebruik van te kunnen maken? Voor de coulanceregeling kunt u contact opnemen met het ABP: telefoon (045) 579 81 95), e-mail coulanceregeling@abp.nl.

Download de coulanceregeling.