Het onderzoek

Wat was de aanleiding om chroom-6 onderzoek en CARC-onderzoek te laten doen?

In het voorjaar van 2014 kreeg Defensie de eerste signalen van (oud-)medewerkers die vermoedden ziek te zijn geworden door het werken met chroom-6 en CARC (chemical agent resistant coating). Het ging hierbij om oud-medewerkers van voormalige Amerikaanse opslagplaatsen: Prepositioned Organizational Materiel Storage-locaties, of kort POMS-locaties. Veel mensen maakten zich zorgen over hun gezondheid. Defensie gaf daarom het onafhankelijke onderzoeksinstituut RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) opdracht om chroom-6-onderzoek en CARC-onderzoek te doen op de POMS-locaties. Maar ook om chroom-6 onderzoek op alle (niet-POMS) Defensielocaties te doen.

Waar wordt precies onderzoek naar gedaan?

Het historisch-wetenschappelijke onderzoek van het RIVM gaat over de blootstelling aan chroom-6-houdende verf en CARC, en het effect daarvan op de gezondheid van (oud-)medewerkers. Het onderzoek bestaat in totaal uit 3 verschillende deelonderzoeken:

  1. Chroom-6 onderzoek op POMS-locaties
  2. CARC-onderzoek op POMS-locaties
  3. Chroom-6 onderzoek op alle Defensielocaties

Aanvullende onderzoeken

Het RIVM doet ook een aantal aanvullende onderzoeken. Zo onderzoekt het RIVM of er wereldwijd nieuwe informatie in de wetenschappelijke literatuur is verschenen over ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt. Het RIVM blijft nieuwe inzichten volgen. Ook kijkt het RIVM naar de haalbaarheid van een epidemiologisch onderzoek. U leest hier meer over op de pagina ‘Aanvullende onderzoeken’.

Wat is de status van de 3 deelonderzoeken?

Het chroom-6 onderzoek op de POMS-locaties is in juni 2028 afgerond. Tegelijk is toen de regeling voor (oud-)POMS-medewerkers of hun nabestaanden bekendgemaakt. De andere onderzoeken lopen nog en worden naar verwachting in 2020 afgerond. De resultaten hiervan worden gebruikt voor het vaststellen van een regeling, die de huidige Coulanceregeling vervangt.

Chroom-6 onderzoek POMS-locaties

Het chroom-6 onderzoek op de POMS-locaties van Defensie is in juni 2018 afgerond. Samen met de resultaten werd toen ook de opgestelde regeling voor oud-POMS-medewerkers gepresenteerd.

LEES MEER

CARC-onderzoek POMS-locaties

Binnen het CARC-onderzoek op de POMS-locaties van Defensie, is het RIVM nu bezig met onderzoek naar de stof HDI (hexamethyleen diisocyanaat).

LEES MEER

Chroom-6 onderzoek alle Defensielocaties

Het RIVM is na afronding van het chroom-6 onderzoek op de POMS-locaties aansluitend begonnen met het onderzoek dat betrekking heeft op alle Defensielocaties.

LEES MEER

Aanvullende onderzoeken

Het RIVM doet behalve de 3 deelonderzoeken een aantal aanvullende onderzoeken.

NAAR AANVULLENDE ONDERZOEKEN

Wie doet wat?

Bij het chroom-6 onderzoek, de regelingen en de nazorg zijn verschillende partijen betrokken.

NAAR WIE DOET WAT?

Actuele informatie

Onderzoeksresultaten RIVM 6 april openbaar gemaakt [...]

Geplande voorlichtingsbijeenkomsten schuiven op vanwege corona [...]

Informatiestatuut Chroom-6 en CARC Defensie [...]

Verslag SZW-bijeenkomst Veilig Werken met [Chroom-6] [...]

Voortgangsbrief chroom-6 aan de Tweede Kamer [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Nieuwsbrieven april 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG